Abonneren op pzazz?

Koken kost geld. Recenseren ook. 365 recensies kosten 36.500 euro. Redactiewerk, administratie en boekhouding nog eens zoveel. Tenslotte zijn er nog de kosten om de website te construeren en in de lucht te houden. Alles samen minstens 80.000 € per jaar. In een ideale wereld betalen alle 8000 theaterliefhebbers 10 € per jaar voor de informatie op deze site. Nauwelijks meer dan de prijs voor een week kranten. En het bespaart je teleurstellingen. Maar we leven niet in een ideale wereld. Evenwel: wie toch wil steunen kan dat.

Abonnementsvormen

Lezersabonnement

10€/jaar
 • Voor natuurlijke personen
 • Je krijgt geen pop-ups meer
 • Geeft recht op driewekelijkse nieuwsbrief

Dit abonnement is op naam, voor een natuurlijke persoon. Deze bedragen 10 € per jaar geven vrij toegang tot de hele website, zonder pop-ups, en geven recht op een driewekelijkse nieuwsbrief (in voorbereiding). Dit abonnement geldt voor één jaar vanaf de datum van betaling, en wordt jaarlijks hernieuwd tot opzegging. De opzegging kan gebeuren tot één 24 u voor de vervaldag van het abonnement. Het persoonlijke abonnement kan uitgebreid worden tot een steunabonnement.

Abonneer

Steunabonnement

25€/jaar
 • Voor natuurlijke personen
 • Je krijgt geen pop-ups meer
 • Geeft recht op driewekelijkse nieuwsbrief
 • Je naam wordt als steunend abonnee vermeld op de website

Dit abonnement is op naam, voor een natuurlijke persoon à rato van 25 € per jaar. In dat geval wordt de naam van de steunende abonnee vermeld, tenzij de steunende abonnee expliciet aangeeft dat hij/zij dit niet wenst. De voorwaarden voor opzegging zijn identiek aan deze van een gewoon abonnement.

Abonneer

Professioneel abonnement

Prijs op aanvraag
 • Voor organisaties of individuele kunstenaars
 • Je krijgt geen pop-ups meer
 • Geeft recht op driewekelijkse nieuwsbrief
 • Je naam wordt als steunend abonnee vermeld op de website
 • Laat toe om artikels te delen op de eigen website of via de eigen sociale media
 • Geeft een substantiële korting op advertentietarieven
 • Geeft voorrang op andere adverteerders in geval van plaatsgebrek

Dit abonnement is gereserveerd voor organisaties of individuele kunstenaars werkzaam in het brede veld van de live arts. Een professioneel abonnement laat toe om artikels te delen op de eigen website of via de eigen sociale media, volgens nog op te stellen algemene voorwaarden. Professionele abonnementen geven bovendien een substantiële korting op advertentietarieven op de website. Een professionele abonnee heeft bovendien voorrang op andere adverteerders in geval van plaatsgebrek.

Neem contact op

Opzeggen

Elke abonnee kan zijn abonnement opzeggen tot 24 u voor de vervaldag ervan. Zoniet wordt het abonnement automatisch vernieuwd.

Uw steun is welkom
Pzazz.theater vraagt veel tijd en inzet van een grote groep mensen. Dat kost geld. Talrijke organisaties steunen ons, maar zonder jouw bijdrage als abonnee komen we niet rond als we medewerkers eerlijk willen betalen. Uw steun is van vitaal belang en betekent dat we onafhankelijk recensies over de podiumkunsten kunnen blijven schrijven. Alvast bedankt!

Abonneren Login