Algemene voorwaarden

Lezersabonnement,
jouw voordeel

Dit abonnement is op naam, voor een natuurlijke persoon. Deze bedragen 10 €/jaar geven vrij toegang tot de hele website, zonder pop-ups, en geven recht op een driewekelijkse nieuwsbrief (in voorbereiding). Dit abonnement geldt voor één jaar vanaf de datum van betaling, en wordt jaarlijks hernieuwd tot opzegging. De opzegging kan gebeuren tot één 24 u voor de vervaldag van het abonnement. Het persoonlijke abonnement kan uitgebreid worden tot een steunabonnement.

Steunabonnement,
jouw voordeel

Dit abonnement is op naam, voor een natuurlijke persoon à rato van 25 €/jaar. In dat geval wordt de naam van de steunende abonnee vermeld, tenzij de steunende abonnee expliciet aangeeft dat hij/zij dit niet wenst. De voorwaarden voor opzegging zijn identiek aan deze van een lezersabonnement.

Professioneel abonnement

Dit abonnement is gereserveerd voor organisaties of individuele kunstenaars werkzaam in het brede veld van de live arts. Een professioneel abonnement laat toe om artikels te delen op de eigen website of via de eigen sociale media, volgens nog op te stellen algemene voorwaarden. Professionele abonnementen geven bovendien een substantiële korting op advertentietarieven op de website. Een professionele abonnee heeft bovendien voorrang op andere adverteerders in geval van plaatsgebrek.

Opzeggen

Elke abonnee kan zijn abonnement opzeggen tot 24 u voor de vervaldag ervan. Zoniet wordt het abonnement automatisch vernieuwd.

Uw steun is welkom
Pzazz.theater vraagt veel tijd en inzet van een grote groep mensen. Dat kost geld. Talrijke organisaties steunen ons, maar zonder jouw bijdrage als abonnee komen we niet rond als we medewerkers eerlijk willen betalen. Uw steun is van vitaal belang en betekent dat we onafhankelijk recensies over de podiumkunsten kunnen blijven schrijven. Alvast bedankt!

Abonneren Login